Referenssit

Kilta Henkilöstöpalvelu Oy

Kirsi Naamanka, Toimitusjohtaja

Kilta Henkilöstöpalvelu Oy:n yhteistyö Kipinä Terveyden kanssa alkoi vuonna 2011. Kiltan toimiala on henkilöstövuokraus ja rekrytointipalvelut. Henkilöstöä Kiltassa on reilut 200, mutta toimialasta johtuen henkilömäärä vaihtelee melkoisesti kalenterivuoden aikana.

Yrityksemme työntekijät työskentelevät useissa eri toimialan yrityksissä ja erilaisissa työympäristöissä. Asiakasyrityksissämme on myös erilaisia käytäntöjä, joilla voidaan tukea työssä selviytymistä ja vähentää työn kuormitusta. Esimerkiksi korvaavan työn mallit tai mahdollisuus sijoittaa työntekijä hetkeksi muihin tehtäviin vaihtelevat varsin paljon eri yrityksissä. ”Nämä työpaikkakohtaiset olosuhteet ja käytännöt pitää pystyä huomioimaan myös työterveydessä, kun arvioidaan sairausloman tarvetta ja työssä selviytymistä”, korostaa toimitusjohtaja Kirsi Naamanka. ”Tämä ei voi toimia, ellei synny tiivistä yhteistyötä hoitajien ja lääkäreiden kanssa.  Emme tarvitse lääkärin tai työterveyshoitajan todistusta antaaksemme työntekijälle luvan olla poissa töistä, sillä voimme hyväksyä sairaspoissaolon myös pelkästään työntekijän soiton perusteella. Kun tarvitsemme terveysalan ammattilaisen näkemystä tai paraneminen edellyttää hoitoa, ohjaamme työntekijän työterveyteen.  Oleellista on nopea pääsy lääkärivastaanotolle sekä potilaiden huolellinen tutkiminen ja ohjaus tarvittaessa jatkotutkimuksiin, työfysioterapeutin tai työterveyspsykologin vastaanotolle. Pääpaino ei siis ole sairauslomatodistuksen saamisessa. ”

Naamangan mukaan jatkuva yhteydenpito työterveystiimin kanssa on tärkeää, jotta työntekijöiden työympäristö ja tehtävät pystytään huomioimaan paremmin kun mietitään työkyvyttömyyttä ja riskejä. Lyhyet sairauslomat, joiden yhteyteen suunnitellaan terveydenseuranta ja tarvittaessa lisätutkimukset. ”Tiiviimpi seuranta miten paraneminen etenee, ja tarvitaanko jotain jatkotoimenpiteitä”, kiteyttää Kirsi Naamanka.

Arvostamme Kipinä Terveydessä lisäksi myös osuustoimintamallia ja sitä, että omistajina on toimivat lahtelaiset yritykset, ei ulkomainen sijoittaja. Päähuomio on työntekijöiden työkyvyn ylläpidossa, ei voitontavoittelussa. Erityisen kiitoksen ansaitsevat Kipinä Terveyden työterveyshoitajat!

Kuva: Henrik Kettunen

Kemppi Konserni

Kemppi, henkilöstöjohtaja Anne Aaltonen

Työterveysyhteistyö Kempin ja Kipinä Terveyden, silloisen Okeroisten työterveyden välillä alkoi jo vuonna 1974 samaan aikaan, kun Okeroisten Työterveysosuuskunta perustettiin. Kemppi on tunnettu lahtelainen teknologia-alan yritys, jonka henkilöstön määrä Suomessa on 420, ja kaiken kaikkiaan henkilöstöä on 800. Lahdessa työskentelee 200 henkilöä tuotantotehtävissä ja noin 220 työskentelee toimihenkilötehtävissä. Kipinä Terveydellä ja Kempillä on yhteinen arvomaailma, joka perustuu kokonaisvaltaiseen huolehtimiseen työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Teemme yhteistyötä mielellään paikallisten ja kotimaisten toimijoiden kanssa, kertoo Kempin henkilöstöjohtaja Anne Aaltonen.

Kempillä työterveysyhteistyö ja sen toiminta sekä tavoitteet ovat kiinteä osa yrityksen liiketoimintaa, ei erillinen palvelu. ”Meille on tärkeää, että työterveydessä tunnistetaan henkilöstön terveysriskit ja työntekijöille suunnitellaan työkykyriskien perusteella yksilölliset hoitopolut. Sairaanhoidon pitää olla hanskassa ja palvelun olla joustavaa”, kiteyttää Aaltonen.

Tuotantotehtävissä Kempillä korostuu toistotyön kuormittavuus, joka tuo mukanaan tuki- ja liikuntaelin sairauksia. Kempillä viihdytään hyvin ja työsuhteet ovat pitkiä, henkilöstöstä halutaan pitää huolta! ”Panostamme vahvasti työterveysyhteistyöhön ja erityisesti ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon.  Tiivis yhteistyö HR:n kanssa ja systemaattinen tavoitteiden sekä vaikuttavuuden seuranta mahdollistaa tarvittaessa nopeat ”korjausliikkeet” työterveysyhteistyössä”, kertoo Anne Aaltonen.  Kipinä Terveyden ja Kempin välillä on vahva luottamus yhteiseen hyvän tekemiseen!

Tulevaisuudessa haluamme panostaa entistä enemmän vaikuttavaan ja kohdennettuun työterveysyhteistyöhön. Haluamme tietää henkilöstön terveysriskeistä, joiden avulla voimme konkreettisten toimenpidesuositusten avulla kohdentaa investoinnit oikeille henkilöstöryhmille. Ennaltaehkäisevä työterveysyhteistyö ja riskien tunnistaminen riittävän ajoissa on ensiarvoisen tärkeää. Odotamme etäpalvelujen kehittämistä, joiden avulla työntekijät saavat nopeasti ammattihenkilön apua, ja joka korvaa jatkossa osan fyysistä vastaanottokäynneistä. Näin säästetään sekä aikaa että kustannuksia

Kipinä Terveyden toiminta on kehittynyt yrityksen tarpeiden mukaisesti, on tuotu uusia ratkaisuja ja tekemiseen on tullut suunnitelmallisuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Lisäksi työkykyriskit tunnistetaan entistä paremmin, kun sähköiset kyselytyökalut on otettu käyttöön. Tehdyt uudistukset ovat vieneet yhteistyötä eteenpäin. Kipinä Terveydestä saa osaavaa ja ystävällistä palvelua.

Kuva: Maiju Landström

Lahden Lähiremontti Oy

Teemu Kettunen, Toimitusjohtaja

Lahden lähiremontti on vuonna 1995 perustettu rakennusalan perheyritys. Yritysemme päätoimiala on korjausrakentaminen sekä remontointi, toimintamme keskittyy Lahteen ja sen ympäristökuntiin, kertoo toimitusjohtaja Teemu Kettunen. Toimintatapoihimme kuuluu hoitaa työt luotettavasti ja pitää kiinni sovituista asioista. Arvostamme pitkiä asiakassuhteita ja haluamme pitää asiakkaistamme hyvää huolto. Nämä tekijät ovat meille tärkeitä myös silloin, kun valitsemme yhteistyökumppaneita, painottaa Kettunen. Työterveysyhteistyökumppaniksi olemme valinneet Kipinä Terveyden, yhteistyömme alkoi vuonna 2013. Meille on tärkeää paikallisuus ja kotimaisuus, kun yrityksenä valitsemme yhteistyökumppaneita.  Palvelun hinta ja laatu ovat myös tärkeitä, ja jos palveluntuottaja on vielä paikallinen yritys, se on aina plussaa, kertoo Teemu Kettunen.

Rakennusalan työssä kuormitus kohdistuu yleisesti tuki- ja liikuntaelimiin ja Kettunen kertookin, että myös heidän yrityksessään työntekijöiden sairauspoisssaolojen syyt ovat tavallisesti polvi- ja selkävaivat. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä 20 rakennusalan ammattilaista, joista kolme vastaa työnjohdollisista tehtävistä. Työntekijöiden keski-ikä on 36 vuotta, joten on erittäin tärkeää, että työn fyysisen kuormittavuuden ongelmia voidaan ennaltaehkäistä. Tulemme jatkossa panostamaan vahvemmin ennaltaehkäisevään toimintaan, hyvään työergonomiaan ja siihen miten yksilöt voivat itse ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelin sairauksia oikeilla työtavoilla sekä pitämällä huolta fyysistä kunnosta.

Kipinä Terveydestä olemme saaneet hyvin vastaanottoaikoja, silloin kun niitä on tarvittu ja asiointi on ollut sujuvaa. Olemme myös räätälöineet työterveyssopimuksen sisältöä ja palveluja meille sopiviksi, ja se on onnistunut joustavasti Kipinä Terveydessä.