Valitse sivu

Koko yhtymän alue on koronaepidemian leviämisvaiheessa. Voimassa olevat ja 30.11.2020 mennessä voimaan tulevat suositukset ja rajoitukset koko yhtymän alueelle kestävät tämänhetkisen arvion mukaan 14.12.2020 asti.

Perheen ulkopuolisia lähikontakteja suositellaan välttämään oman harkinnan mukaan, ja enimmäismäärä kokoontumisille samalla kertaa on 10 henkilöä. Esimerkiksi perheiden välisiä tapaamisia ja yleisötilaisuuksiin osallistumista on hyvä mahdollisuuksien mukaan vähentää tai välttää.

Yksityis- ja yleisötilaisuudet 

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön. Kasvomaskia suositellaan käytettävän näissä tilaisuuksissa sisätiloissa, mikäli lähikontaktia ei voida välttää.

Yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten henkilömäärä on enintään 10 henkilöä ajalla 30.11.–14.12. Tällöinkin on noudatettava turvavälejä. Työyhteisöt voivat kuitenkin toimia turvajärjestelyin.

Kasvomaskisuositus

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 15-vuotiaita. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kangasmaskeja kuntien jakelupisteissä.

Maskia suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:

  • Toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yläkoulussa. Kouluissa siirrytään tähän uuteen maskisuositukseen sitä mukaa kun maskit saadaan käyttöön.
  • Kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
  • Joukkoliikenteessä
  • Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista kodin ulkopuolella liikuttaessa.
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan:

• Kaupoissa, ostoskeskuksissa, posteissa, pankeissa, kirjastoissa ja muissa vastaavissa sisätiloissa
• Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa). Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.
• Kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa
• Konserttisaleissa, teattereissa ja muissa vastaavissa esityksiin käytettävissä tiloissa
• Elokuvateattereissa, museoissa, gallerioissa ja muissa vastaavissa tiloissa
• Kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävissä tiloissa

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Sisätiloissa kokoontuvien aikuisten harrastusryhmien toiminta suositellaan lopetettavaksi tilapäisesti. Aikuisten ryhmillä tarkoitetaan suosituksessa 18 vuotta täyttäneitä osallistujia. Ammattimainen urheilu ei ole tässä tarkoitettua harrastustoimintaa. Mihinkään liikuntapaikkaan ei saa tulla oireisena.

Tarkoitus ei ole rajoittaa niitä ulkoilmassa olevia harrastuksia, joissa turvavälit toteutuvat aidosti.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua nykymuodossaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. 

Uimahallit ja kuntosalit suositellaan suljettaviksi mahdollisimman lyhyen siirtymäajan kuluessa, viimeistään 30.11.2020.

Suosittelemme jokaista toimijaa parantamaan terveysturvallisuutta edelleen. Harrastustoiminnassa tehtävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi seuraavia:

• Ryhmien sekoittamista vähennetään.
• Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
• Sisääntuloa porrastetaan.
• Saattajien ja huoltajien määrää tiloissa vähennetään.
• Ryhmien kokoa pienennetään.
• Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
• Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.
• Osa harrastuksista toteutetaan etänä.
• Harjoitusten sisältöä muutetaan.

Julkiset tilat

Kirjastot pysyvät auki rajoitustoimenpitein: muun muassa lehtilukusalit suljetaan. Kirjastossa käynti rajataan 15 minuutin asioimiseksi. Nuorisotilat pidetään avoimina.

Oppilaitokset

Lukiot ja ammattioppilaitokset jatkavat lähiopetuksena, mutta maskisuositus on voimassa sekä opiskelijoilla että opettajilla. Yläkoulun oppilaille annetaan maskisuositus siten, että maskit ovat käytettävissä viimeistään 30.11. Yläkoulun oppilaat saavat maskit koululta.

Etätyö

Suositamme vahvasti etätyötä kaikissa tehtävissä, joissa sitä voidaan soveltaa. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän niin, että vierailulle osallistuisi kerrallaan vain yksi henkilö ja kesto olisi enintään 15 minuuttia. Vierailuja ei kielletä, vaan suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä. Suosittelemme tapaamista ulkona, jos mahdollista. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme ottamaan kasvomaskin mukaan, kun tulet sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön potilaaksi tai vieraaksi.

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

• Valtioneuvoston asetus rajoittaa ravitsemusliikkeiden aukioloa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkamäärää epidemian kiihtymisvaiheessa. Asetuksessa ei vielä mainita Lahtea.
• Yhtymä suosittelee noudattamaan valtioneuvoston asetuksen mukaista rajoitusta, jonka mukaan pääasiallisesti alkoholijuomia tarjoavat ravintolat voivat olla auki enintään klo 23 asti ja anniskelu on sallittu välillä klo 07–22.
• Pääasiassa alkoholijuomia tarjoavien ravintoloiden asiakaspaikoista puolet saa olla käytössä.
• Muut ravitsemusliikkeet, kuten ruokaravintolat, kahvilat, pikaruokapaikat ja pizzeriat saavat olla auki klo 24 asti.
• Muiden ravitsemusliikkeiden, kuten ruokaravintoloiden, kahviloiden, pikaruokapaikkojen ja pizzerioiden asiakaspaikoista saa olla käytössä kolme neljäsosaa.
• Rajoitusten kohteena olevat ravitsemusliikkeet saavat aueta yhden tunnin kiinniolon jälkeen.
• Lisäksi on tarjottava muun muassa mahdollisuus käsienpesuun, ja ravintolan on huolehdittava riittävistä etäisyyksistä niin sisätiloissa kuin jonoissa.

Matkustaminen

Yhtymä kehottaa noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos on välttämätöntä matkustaa muille epidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheen alueille kuten pääkaupunkiseudulle.

Karanteeniajat

Yhtymässä on siirrytty 12.10.2020 THL:n uusien ohjeiden mukaisiin karanteeni- ja eristyspäätöksiin. Omaehtoinen ja tartuntatautilääkärin määräämä oireettoman lähikontaktin karanteeni on 10 vuorokauden mittainen. Lieväoireiseen koronainfektioon sairastuneen kotieristys on seitsemän vuorokautta, mutta ennen eristyksen loppua sairastuneen tulee olla oireeton kahden päivän ajan. Muutoksen taustalla on uusin tieto tartuttavuudesta.

Koronavilkku

Yhtymä suosittelee Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä voimme yhdessä estää koronaviruksen leviämistä.

Korona-yhteistyöryhmä

Alueella kokoontuu säännöllisesti Päijät-Hämeen koronayhteistyöryhmä, jossa on edustus hyvinvointiyhtymästä, alueen kunnista, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, ELY-keskuksesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tilannetta seurataan yhtymässä päivittäin ja tarvittaessa annetaan uusia ohjeistuksia.Sivu päivitetty: 25.11.2020