Valitse sivu

Marilla on pitkä työkokemus ja osaaminen sosiaalialalta. Hän on koulutukseltaan voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry) ja pätevöitynyt sosiaalialan ammattilaiseksi työterveyshuollossa. Mari on työskennellyt työelämän teemojen kanssa 15 vuoden ajan toimien esimiehenä, työnohjaajana, valmentajana ja kouluttajana. Marin työote on ratkaisukeskeinen ja tulevaisuuteen suuntautuva, jossa asiakasta tuetaan vahvistamaan omia voimavarojaan ja toimijuuttaan sen hetkisessä tilanteessaan.